EDAR La Galera

EDAR La Galera

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Infiltració al terreny
Població sanejada: 866
Km col·lectors: 0,6
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Tractament tou
Cabal disseny (m3/d): 300
MES disseny (mg/l):  
DBO5 disseny (mg/l): 240
Població equivalent disseny (h-e): 1200

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Tractament tou-filtre verd
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada al sud de la població.
Polígon: 26 / Parcel·la: 39
UTMX: 286124.3
UTMY: 4506390.8

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals