EDAR L'Ampolla

EDAR L'Ampolla

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 1.994
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Mar Mediterrània
Població sanejada: 2.841 (hab)
Km col·lectors: 6,5
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 1
Km emissaris: 0,40

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen
Cabal disseny (m3/d): 3.200
MES disseny (mg/l): 375
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 16.000

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada al nord-oest, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.
Polígon: 75 / Parcel·la: 35
UTMX: 307841.8
UTMY: 4522164.0

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals