Links and statistics

Links of interest

Agència de residus de Catalunya:
https://residus.gencat.cat/

Associació de ciutats i municipis per al reciclatge i la gestió sostenible dels residus ACR+
https://www.acrplus.org/en/

European Waste Prevention Week
https://ewwr.eu/

Integrated waste management systems
https://ecoembes.com/es/Paginas/portada.aspx
https://www.ecovidrio.es
https://www.ofipilas.es
https://ofiraee.es

Statistics

Baix Ebre. Year 2011

Montsià. Year 2011

Evolution chart

To view statistics from other years and other municipalities:
https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/estadistiques/