EDAR La Sénia

EDAR La Sénia

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació: 2007
Punt abocament: Riu Sénia
Població sanejada: 6.142
Km col·lectors: 3,5
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 1.500
MES disseny (mg/l): 280
DBO5 disseny (mg/l): 350
Població equivalent disseny (h-e): 8.800

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a l’est de la població a uns quatre quilòmetres del casc urbà.
Polígon: 52 / Parcel·la:165-b
UTMX: 272182.8
UTMY: 4500825.0

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals