EDAR Marina Sant Jordi

EDAR Marina Sant Jordi

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2005
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Barranc de Cala Llises
Població sanejada: 50 (hab)
Km col·lectors: 4
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 240
MES disseny (mg/l): 400
DBO5 disseny (mg/l):  
Població equivalent disseny (h-e): 1.600

Dades de procés

Primari: Decantador primari
Secundari: Fangs activats
Espessiment: Gravetat
Digestió: Aeròbia
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada, al nord-est de la població a uns tres quilòmetres i mig del casc urbà.
Sector K Cala Calafató
UTMX: 317393.6
UTMY: 4532261.4

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals