EDAR Tivenys

EDAR Tivenys

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2017
Previsió ampliació: 2018-2019
Punt abocament: Barranc de la Valljardina
Població sanejada: 879
Km col·lectors: 0,225+0,470
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 340
DBO5 disseny (mg/l): 500
Població equivalent disseny (h-e): 745

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Biomassa suport fix: llit bacterià (percolador)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: A l'EDAR Tortosa-Roquetes

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada aproximadament a 800 metres al sud-est del nucli urbà. Polígon: 9 /Parcel·la: 21 UTMX: 290.985 UTMY: 4.530.828

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals