EDAR Sant Jaume d'Enveja

EDAR Sant Jaume d'Enveja

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació:  
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 3.538
Km col·lectors: Afluent: 4,117 Efluent: 0,951
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): Hivern: 832 Estiu: 2.426
MES disseny (mg/l): Hivern: 134 Estiu: 28,6
DBO5 disseny (mg/l): Hivern: 211 Estiu: 34,8
Població equivalent disseny (h-e): 2.800

Dades de procés

Primari:  
Secundari: MBBR (Sistema biomassa fixa sobre llit mòbil)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: centrífuga

Diagrama

Diagrama

Localització

L'Edar es troba situada a l'est de la població a uns quatre quilòmetres del casc urbà. Polígon: 3 / Parcel·la: 55

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals