EDAR Sant Jaume d'Enveja

EDAR Sant Jaume d'Enveja

El sistema de sanejament de Sant Jaume d'Enveja, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, està format per una estació depuradora on es du a terme un procés biològic, on es desenvolupa biomassa fixa sobre llit mòbil (MBBR). Una xarxa de col·lectors, recull les aigües residuals del nucli urbà i les transporta fins a la depuradora, a través de 3 estacions de bombament en línia.

L'aigua tractada es condueix mitjançant un col·lector de gravetat fins al punt d'abocament, ubicat al Riu Ebre.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació:  
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 3.538
Km col·lectors: Afluent: 4,117 Efluent: 0,951
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): Hivern: 832 / Estiu: 2.426
MES disseny (mg/l): Hivern: 134 / Estiu: 28,6
DBO5 disseny (mg/l): Hivern: 211 / Estiu: 34,8
Població equivalent disseny (h-e): 2.800

Dades de procés

Primari:  
Secundari: MBBR (Sistema biomassa fixa sobre llit mòbil)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: centrífuga

Diagrama

Diagrama


Localització

L'EDAR està situada a l'est de la població a uns quatre quilòmetres del nucli urbà.

Polígon: 3 / Parcel·la: 55

UTMX: 310236,8

UTMY: 4507755,41


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals