Gestió del sanejament

Vista aèria d'una depuradora

Els serveis comarcals de sanejament tenen la missió de gestionar, explotar i mantenir els sistemes de sanejament en alta per garantir la preservació del medi, d'aquí la importància de retornar als rius, barrancs, mar... l'aigua que hem utilitzat en condicions òptimes. Les dos comarques tenen, en l'actualitat uns 133.890 habitants, dels quals aproximadament un 93% pertanyen a municipis sanejats, la qual cosa ens indica que la situació del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes d'ambdues comarques, està en gran part completat i els plans de sanejament dels municipis pendents de sanejar estan en projecte o estan inclosos en el nou Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005).

Funcions

 • Gestió de l'explotació i el manteniment de les 19 estacions depuradores d'aigües residuals (a la Comarca del Baix Ebre: Camarles, Deltebre, El Perelló, L'Aldea, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, Marina Sant Jordi i Tortosa-Roquetes; i a la Comarca del Montsià: Alcanar, Amposta, Els Muntells, Godall, La Galera, La Sénia, Les Cases d'Alcanar, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Ulldecona), de 54 estacions de bombament, 63,1 km de col·lectors en alta i 2 emissaris submarins, que donen servei a 18 municipis.
 • Direcció tècnica dels contractes d'explotació i manteniment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià.
 • Gestió econòmica dels serveis comarcals de sanejament.
 • Redacció i direcció dels plans de reposició i millora dels sistemes de sanejament existents.
 • Revisió i assessorament dels projectes de noves infraestructures.
 • Concessió dels permisos de connexió de noves àrees urbanes als sistemes de sanejament.
 • Redacció d'informes sobre el grau de saturació de les depuradores.

Objectius

 • Millorar la gestió de les instal·lacions, primerament amb un control més continu del funcionament de les EDARs amb el seguiment dels plans de manteniment i amb un control més exigent de la qualitat de l'aigua de sortida.
 • Proposar a l'ACA anualment un Pla de reposicions i millores cada cop més ambiciós amb més propostes de millores.
 • Millorar la gestió de dades sobre el sanejament amb la creació d'una base de dades.
 • Gestió de manera eficaç i eficient les incidències.
 • Fer un seguiment de les obres planificades en el PSARU 2005 i en cas necessari proposar noves accions, donant prioritat als municipis que no disposen de sanejament i a continuació l'execució de totes aquelles obres que millorin l'abocament.
 • Redactar pla d'emergència per les Instal·lacions de Sanejament.
 • Traspassar el Decret 130/2003 per tal disposar d'un Reglament Comarcal de Sanejament.
 • Treballar amb el conveni entre l'ACA i els Consells, per a la cessió de l'ús de les instal·lacions del sistema públic de sanejament en alta.

Projectes e inversions

Estudi de regeneració i aprofitament de les aigües depurades a les EDARs de la Comarca del Montsià (2011)

L'Agència Catalana de l'Aigua en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), té previst executar a la Comarca del Baix Ebre i del Montsià 52 actuacions amb un pressupost total de 57.220.504 euros.

De les actuacions previstes ja s'han executat i es troben en funcionament la millora i condicionament de les depuradores de Camarles i l'Aldea, la remodelació de la depuradora de la Sénia i les millores i ampliació de la depuradora de Sant Carles de la Ràpita. La resta d'actuacions es divideixen en dos escenaris, 27 actuacions corresponen al primer escenari (2006-2008), destacant la construcció de les depuradores d'Alfara de Carles, Benifallet, Tivenys, Vinallop, Paüls, Xerta-Aldover, Sant Jaume d'Enveja, Poble Nou i Urb. Eucaliptus i, 20 al segon (2009-2014) amb la construcció de depuradores als Barris de Tortosa, al Mas de Barberans, Freginals i als Barris d'Ulldecona.

Plànol inversions a la comarca del Baix Ebre

Plànol inversions a la comarca del Baix Ebre

Plànol inversions a la comarca del Montsià

Plànol inversions a la comarca del Montsià