Gestio de forests municipals

Autor: Joaquim Corts

Funcions

La secció de gestió de forests municipals dona suport i assistència a tots els municipis amb terrenys forestals, d'utilitat pública o patrimonials. En aquests es realitza una gestió integral que passa per la defensa de la propietat, la gestió ramadera, la prevenció d'incendis forestals i l'ús públic entre altres.

Els objectius principals que realitza aquesta secció són:

 • Establiment de mesures de gestió i millora de forests municipals.
 • Elaboració de projectes d'ordenació forestal i plans, tècnics o simples, de gestió i millora forestal en finques d'utilitat pública i patrimonials dels municipis.
 • Elaboració de plans de prevenció d'incendis.
 • Elaboració d'informes de defensa de la propietat.
 • Elaboració de plans de pastures.
 • Tramitació d'ajuts.
 • Implantació dels plans de gestió i ordenació forestal.
 • Seguiment en l'execució d'obra forestal.
 • Impuls d'accions d'ús públic.
 • Accions de divulgació del patrimoni natural.

Accions

 • Projecte d'ordenació forestal de Valldebous (la Sénia) (2007)
 • Projecte d'ordenació forestal de Comuns (Mas de Barberans) (2007)
 • Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Montsià - Mata redona (2007)
 • Projecte d'ordenació forestal dels CUP 36, 37 i 38 del terme municipal de Benifallet (2009)
 • Projecte d’ordenació forestal dels CUP 9, 10, 76, 77 i de les forests patrimonial de Prat de Comte (2011)
 • Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les forests patrimonials d’Ulldecona (2011)
 • Gestió integral d'actuacions de millora de vials, construcció de punt de reserva d'aigua, reducció de càrrega de combustible, d'obertura de pastures i d'obertura de franges de defensa en forest patrimonial i d'utilitat pública

Inversions

Les obres i actuacions dels ajuntaments es financen gràcies a les línies d'ajut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, en matèria de gestió forestal i prevenció i extinció d'incendis forestals, i amb recursos propis dels mateixos ens locals. En el procés d'execució dels treballs forestals hi ha diverses fases on hi intervenen diferents institucions:

 • Planificació de les actuacions. Els tècnics del CODE les planifiquen de forma coordinada amb els ajuntaments i ADF, els tècnics de Medi Natural de la Generalitat i els tècnics de Bombers.
 • Sol·licitud de la línia d'ajut. Es tramita per part de l'equip del CODE.
 • Atorgament de l'ajut. L'administració competent, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Tarragona, en funció del pressupost disponible, atorga els imports en la seva totalitat o de manera parcial.
 • Execució i certificació. L'ajuntament contracta una empresa per a executar els treballs. La Direcció de l'Obra la fa l'equip del CODE qui permanentment treballa amb els tècnics de Medi Natural qui certifiquen l'obra executada.