Sanejament

Depuradora d'Amposta

L'Àrea de Sanejament del CODE, des de l'any 1997, és l'organisme tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consell Comarcal del Montsià en matèria de sanejament. Els consells comarcals són, per delegació municipal, l'Administració Actuant en matèria de sanejament de les aigües residuals i, per aquest motiu, el CODE va ser un dels impulsors de la creació dels serveis comarcals de sanejament per gestionar, explotar i mantenir els sistemes de sanejament en alta construïts per l'Agència Catalana de l'Aigua.