SIG i Teledetecció

Fangar Delta. Autor: Mariano Cebolla

Funcions i objectius

La idea bàsica d'aquesta secció és donar suport i assistència a les institucions municipals i departaments supramunicipals en tot allò relacionat amb la cartografia, els sistemes d'informació geogràfica i la teledetecció. Tanmateix, l'àrea té la intenció d'aglutinar tota la informació generada i donar-li accés públic. Amb això es vol complir la llei d'accés a la informació ambiental la qual està regulada per la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

Els objectius principals que realitza aquesta secció són:

 • Assistència i suport en l'elaboració de cartografia urbanística.
 • Planificació i elaboració de capes base del territori.
 • Elaboració i manteniment del sistema d'informació ambiental SIAMON i SIABE.
 • Monitorització de canvis ambientals mitjançant teledetecció.
 • Divulgació de la informació cartogràfica pròpia.
 • Manteniment i enriquiment del catàleg de metadades.
 • Elaboració d'una base de dades cartogràfica.

Accions

 • Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals de la comarca del Montsià i de la comarca del Baix Ebre (2003)
 • Desenvolupament plànol zones de regadiu segons amb l'inventari de la Junta d'aigües de Catalunya (2004)
 • Desenvolupament de la capa SIG amb el parcel·lari de titularitat pública (2004)
 • Aixecament topogràfic de precisió del nucli urbà d'Ulldecona (2005)
 • Xarxa de bases georeferenciades UTM a la comarca del Montsià (2006)
 • Xarxa de clavegueram dels municipis del Montsià (2006)
 • Anàlisi dels canvis d'usos del sòl des de l'any 1956 fins al 2002 en municipis del Montsià (2007)
 • Anàlisi d'ecologia del paisatge de les Terres de l'Ebre (2008)
 • Elaboració de cartografia dels plans de protecció civil del municipi INFOCAT, TRANSCAT d'Ulldecona (2010)