Anuncis oficials

 

 

Accés al tauler d'anuncis de la seu electrònica

 

ANUNCI PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

ANUNCI MODIFICACIÓ ESTATUTS

Transcorregut el termini d'exposició pública de la modificació d'estatuts ha esdevingut definitiva per la qual cosa es publica el text refòs que inclou les modificacions:

 

 

 

 

 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL: ACTUALITZACIÓ ORDENANÇA DE LA MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA DE TERRES DE L'EBRE

 

 

 

ANUNCI RESULTATS BORSES DE TREBALL

En relació a la borsa de Tècnic/a àrea de sanejament, el CCBE en data 16/06/2023 ha adoptat la resolució següent:

 

 

El CCBE  ha resolt el resultat de les diferents borses de treball convocades:

Tècnic/a àrea de residus

 

 

Tècnic/a àrea de sanejament (03/07/2023)

 

 

 

Tècnic/a àrea d'acció climàtica i territori

 

 

 

 

Tècnic/a àrea de salubritat

 

 

 

Operari/a àrea de tractament de residus

 

 

 

 

ANUNCI PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

Es publica el llistat d'admesos i les dates dels diferents tribunals:

 

 

Es poden presentar les sol·licituds fins al 27 de gener de 2023, d'acord amb el model d'instància i les bases publicades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA DE TERRES DE L'EBRE

 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT TELETREBALL PERSONAL DEL COPATE

 

 

PLA ANTIFRAU COPATE

 

 

PREUS ÀREA DE RESIDUS 2023