Anuncis oficials

Accés al tauler d'anuncis de la seu electrònica

https://copate.eadministracio.cat/info.0

2024

NOVA BORSA OPERARIS DE RESIDUS

Els interessats/des han de presentar la sol·licitud a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre

 

 

 

 

 NOUS PREUS RESIDUS 2024

 

 

2023

 PREUS ÀREA DE RESIDUS 2023

 

 

ANUNCI PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

09/11/2023

 

 

 

 

 

 

ANUNCI MODIFICACIÓ ESTATUTS

Transcorregut el termini d'exposició pública de la modificació d'estatuts ha esdevingut definitiva per la qual cosa es publica el text refòs que inclou les modificacions:

 

 

 

 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL: ACTUALITZACIÓ ORDENANÇA DE LA MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA DE TERRES DE L'EBRE

 

 

ANUNCI RESULTATS BORSES DE TREBALL

En relació a la borsa de Tècnic/a àrea de sanejament, el CCBE en data 16/06/2023 ha adoptat la resolució següent:

 

 

El CCBE  ha resolt el resultat de les diferents borses de treball convocades:

Tècnic/a àrea de residus

 

 

Tècnic/a àrea de sanejament (03/07/2023)

 

 

Tècnic/a àrea d'acció climàtica i territori

 

 

Tècnic/a àrea de salubritat

 

 

Operari/a àrea de tractament de residus

 

 

ANUNCI PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

Es publica el llistat d'admesos i les dates dels diferents tribunals:

 

 

2022

Es poden presentar les sol·licituds fins al 27 de gener de 2023, d'acord amb el model d'instància i les bases publicades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA DE TERRES DE L'EBRE

 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT TELETREBALL PERSONAL DEL COPATE

 

 

PLA ANTIFRAU COPATE