EDAR Ulldecona

EDAR Ulldecona

El sistema de sanejament d'Ulldecona, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, està format per un col·lector en alta, que funciona per gravetat, que condueix les aigües residuals del municipi fins a la depuradora, on el tractament es du a terme mitjançant un llacunatge airejat.

L'EDAR compta amb 4 llacunes: dues llacunes d'aireació, una llacuna de sedimentació i una llacuna d'afinament, amb un volum total de 19.600 m³.

El punt d’abocament és al Riu Sénia.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 1996
Previsió ampliació:

Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)

Punt abocament: Riu Sénia
Població sanejada: 6.394
Km col·lectors: 2,7
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 1.620
MES disseny (mg/l): 350
DBO5 disseny (mg/l): 500
Població equivalent disseny (h-e): 13.500

Dades de procés

Pretractament: Desbast amb reixa de fins
Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment:

Llacuna afinament

Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada al sud de la població a un quilòmetre del nucli urbà, en la carretera que du al Polígon Industrial Valdepins.

Partida Lligallo Sant Jaume s/n. Polígon: 68 / Parcel·la:153-24                     

UTMX: 284446,57

UTMY: 4496267,13


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals