Agència d'Energia de Terres de l'Ebre

Autor: Joaquim Corts

L’Agència d’Energia de Terres de l’Ebre és un departament del COPATE que té com a objectius principals l’assistència tècnica i l’assessorament a les autoritats públiques en polítiques energètiques, facilitant l’estalvi i l’eficiència energètica i l’impuls d’energies renovables.

Actualment, l’Agència d’Energia de Terres de l’Ebre, treballa amb 52 ens públics controlant i optimitzant les factures i els contractes energètics. A partir d’aquesta informació l’Agència d’Energia pot realitzar i impulsar propostes d’eficiència energètica i d’instal·lacions d’energies renovables per autoconsum.