EDAR Masdenverge

EDAR Masdenverge

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2002
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Barranc de La Galera
Població sanejada: 1.133
Km col·lectors: 1
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 350
DBO5 disseny (mg/l): 350
Població equivalent disseny (h-e): 1.050

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats-baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada al nord de la població a uns 800 m del casc urbà.
Polígon: 17 / Parcel·la:13-a
UTMX: 291589.8
UTMY: 4510758.5

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals