EDAR Els Muntells

EDAR Els Muntells

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1997
Previsió ampliació: 1999
Punt abocament: Desaigüe del Riet
Població sanejada: 493
Km col·lectors: 1,4
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 135
MES disseny (mg/l): 360
DBO5 disseny (mg/l): 375
Població equivalent disseny (h-e): 844

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats mitja càrrega (canal oxidació)
Espessiment: Gavetat
Digestió:  
Deshidratació: A l’EDAR d’Amposta

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada aproximadament a un quilòmetre aigües avall del nucli urbà.
Polígon: dades no disponibles
UTMX: 311408.7
UTMY: 4504401.8

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals