EDAR Urb. Riumar (T.M. Deltebre)

EDAR Urb. Riumar

El sistema de sanejament de la urbanització Riumar, ubicada al T. M. de Deltebre, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, va estar construït l'any 2022 i està format per una estació depuradora on es du a terme un procés biològic, on es desenvolupa biomassa fixa sobre llit mòbil (MBBR). Una xarxa de col·lectors, recull les aigües residuals de la urbanització Riumar i les transporta fins a la depuradora, a través d'una estació de bombament. El tractament de fangs es realitza íntegrament a la depuradora, utilitzant un sistema de rizocompostatge format per 12 llits drenants on es distribueixen els fangs purgats del decantador.

L'aigua tractada es condueix mitjançant un col·lector de gravetat fins al punt d'abocament, ubicat al Riu Ebre.

L'obra la va finançar i executar l'ACA i va tenir un cost de 5.724.985.48 €.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020-24)
Any posada en funcionament: 2023
Previsió ampliació:  
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 850
Km col·lectors: Afluent: 1,09 Efluent: 0,57
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic tipus MBBR
Cabal disseny (m3/d): Hivern: 150 / Estiu: 850
MES disseny (mg/l): 285
DBO5 disseny (mg/l): 310
DQO disseny (mg/l): 815
Població equivalent disseny (h-e): 6.800

Dades de procés

Primari:  
Secundari: MBBR (Sistema biomassa fixa sobre llit mòbil)
Espessiment: Gravetat
Digestió: Rizzocompostatge (12 llits drenants)
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama de flux EDAR Riumar


Localització

L'EDAR està situada a la carretera d'accés a la urbanització de Riumar, al T. M. de Deltebre, a uns 500 metres del nucli urbà.

Polígon: 3 / Parcel·la: 55

UTMX: 317.047

UTMY: 4.509.292


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals