Transició energètica

transició energètica

L’Agència ofereix, a través dels consells comarcals, assessorament a les diferents entitats públiques de Terres de l’Ebre sobre impuls d'energies renovables i millores a implementar per reduir i optimitzar el consum d’energia. En concret ofereix:

  • Desenvolupar la documentació tècnica necessària al llarg del procés de contractació
  • Estudis i projectes tècnics relacionats amb instal·lacions d’energia renovable i millora de l’eficiència energètica o renovació de les instal·lacions existents
  • Participació a les taules de contractació de bens i serveis relacionats amb el sector energètic i la sostenibilitat energètica
  • Seguiment i direcció de les actuacions
  • Control i seguiment de l’acompliment dels objectius energètics marcats
  • En cas de ser executades per Empreses de Serveis Energètics (ESE’s) supervisar el compliment del contracte