Reutilització

Des del COPATE considerem l'aigua reutilitzada com una font alternativa de nous usos, es tracta d'una alternativa de gran interès per reservar al nostre territori aigua de major qualitat per a beure i incrementar la disponibilitat d'aigua per a usos que requereixen qualitats diferents (industrials, reg agrícola, usos municipals, recàrrega d'aqüífers...).

Objectius

  • Aprofitar al màxim els 10 hm3 d'aigua depurada que anualment aboquen les depuradores de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià, a les lleres.
  • Fomentar entre els ajuntaments i els agents socials del territori la reutilització com una activitat d'interès públic.
  • Desenvolupar els "Estudis de regeneració i aprofitament de les depuradores del Montsià", elaborat l'any 2011. S'hauran de promoure les infraestructures de reutiltizació més necessàries per al territori d'acord amb els usos definits en cada zona i als criteris de qualitat de l'aigua regenerada per a l'ús.
  • Redactar els Plans Comarcals de Reutilització de les aigües tractades a les depuradores de la Comarca del Baix Ebre.

Pla de reutilització

Dades de reutilització

L'any 2010 a l'EDAR de La Sénia s'han reutilitzat 100.348 m3 d'aigües depurades com a reg de suport de l'olivera.