Equip tècnic

Direcció

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Gerència Jesús Auré   gerencia@copate.cat
Direcció tècnica àrees ambientals Josep Aragonès Biòleg jaragones@copate.cat
Direcció tècnica àrea de salubritat Raul Escosa Biòleg rescosa@copate.cat

Administració

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Intervenció Tere Barberà Empresarials intervencio@copate.cat
Secretaria Rosa Solé Dret secretaria@copate.cat
Tresoreria Cinta Ferré Empresarials tresoreria@copate.cat
Administració Verònica Llorca Dret vllorca@copate.cat
  Laura Pepiol Administrativa lpepiol@copate.cat
  Joana Mauri Administrativa jmauri@copate.cat
  Raquel Vallejo Administrativa rvallejo@copate.cat
Suport informàtic Jordi Balart Informàtic jbalart@copate.cat

Salubritat pública

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Responsable control de plagues Montse Masià Biòloga mmasia@copate.cat
Tècnic de salubritat Jaume Pla Eng. agrícola jpr@copate.cat

Residus

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Cap d'àrea de residus Mercè Mariano Ambientòloga mmariano@copate.cat
Responsable de plantes de tractament Núria Sanz Eng. agrònoma nsanz@copate.cat
Tècnic de suport d'infraestructures Enric Sebastià Eng. industrial esebastia@copate.cat
Tècnica de logístiques de recollides Laura Aznar Eng. agrònoma laznar@copate.cat
Tècnica d'inspecció i deixalleries Ares Boyer Eng. mines aboyer@copate.cat
Tècnic de suport al CC Ribera d'Ebre Julio Argudo Eng. agrícola jargudo@copate.cat
Responsable de comunicació ambiental Noèlia Fabra Ambientòloga nfabra@copate.cat
Atenció ciutadana M. Carmen Meseguer   inforesidus@copate.cat
Administració planta de residus Sònia Altes Administrativa infoabocador@copate.cat

Acció Climàtica i Territori

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Cap d'àrea i responsable de l'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre Marga Estorach Ambientòloga mestorach@copate.cat
Tècnic forestal Guillem Argelich Eng. forestal gargelich@copate.cat
Tècnica territori Rut Domènech Dra. en biologia rdomenech@copate.cat
Tècnic d'eficiència energètica Germán Zubeldia Eng. industrial gzubeldia@copate.cat

Sanejament

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Cap d'àrea Marta Arques Biòloga marques@copate.cat
Tècnica d'inspecció i control Sofia Fornós Eng. agrònoma sfornos@copate.cat
Tècnic d'operació i manteniment Xavi López Eng. industrial xlopez@copate.cat
Tècnic de planificació, projectes i obres Javier Roig Eng. camins, canals i ports jroig@copate.cat

Reserva de la Biosfera

Càrrec Persona Formació Correu electrònic
Tècnic responsable Toni Domènech Geògraf tdomenech@copate.cat
Tècnica de la marca TERB Noèlia Fabra

Ambientòloga

nfabra@copate.cat