Prevenció d'incendis forestals

Prevenció d'incendis forestals

Funcions i objectius

Per una banda, la secció dona suport i assistència a les ADF i Federacions d’ADF. Impulsa la constitució de noves ADF municipals o supramunicipals i la constitució de noves Federacions d’ADF. Per altra banda, la secció estudia la problemàtica de les urbanitzacions en la interfície urbana – forestal i vetlla perquè els municipis compleixin amb el marc normatiu.

Els objectius principals que realitza aquesta secció són:

 • Assistència i suport en les tasques de gestió de les ADF i en les federacions d’ADF.
 • Redacció de plans de prevenció en urbanitzacions.
 • Planificació d’accions de prevenció d’incendis forestals.
 • Tramitació d’ajuts.
 • Seguiment en l’execució d’obra forestal.
 • Impuls en la constitució de noves ADF i de noves Federacions d’ADF.

Accions

 • Gestió integral d’actuacions de millora de vials, construcció de punt de reserva d’aigua, reducció de càrrega de combustible, d’obertura de pastures i d’obertura de franges de defensa en els municipis de les comarques del Baix Ebre i Montsià (2004-2012)
 • Constitució de l’ADF “Serra del Montsià” (2005)
 • Constitució de la federació d’ADF del Baix Ebre (2006)
 • Pla d'actuació per a la prevenció dels incendis forestals al perímetre de protecció prioritària E(5) Serra de Montsià (2007)
 • Millora de vials aptes per extinció d’incendis forestals a les comarques del Baix Ebre i Montsià (2007-2010)
 • Construcció de punts de reserva d’aigua per l’extinció dels incendis forestals (Benifallet, Alcanar, Freginals i Ulldecona)
 • Manteniment de la xarxa de punts de reserva d’aigua (2008-2009)
 • Foment de l’obertura de línies de defensa contra els incendis forestals (2008-2010)
 • Formació a les ADF de la comarca del Baix Ebre (2007-2010)

Inversions

Les obres i actuacions de les ADF es financen gràcies a les línies d'ajut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, en matèria de gestió forestal i prevenció i extinció d'incendis forestals.

En el procés d'execució dels treballs forestals hi ha diverses fases on hi intervenen diferents institucions:

 • Planificació de les actuacions. Els tècnics del CODE les planifiquen de forma coordinada amb les ADF i ajuntaments, els tècnics de Medi Natural de la Generalitat i els tècnics de Bombers.
 • Sol·licitud de la línia d'ajut. Es tramita per part de l'equip del CODE.
 • Atorgament de l'ajut. L'administració competent, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Tarragona, en funció del pressupost disponible, atorga els imports en la seva totalitat o de manera parcial.
 • Execució i certificació. L'ADF contracta una empresa per a executar els treballs. La direcció de l'obra la fa l'equip del CODE qui permanentment treballa amb els tècnics de Medi Natural qui certifiquen l'obra executada.