Residus

Imatge àrea de les instal·lacions de tractament de residus del Mas de Barberans

L'Àrea de Residus del COPATE va néixer de la necessitat de crear economies d'escala en quan la gestió dels residus, assumint les funcions que fins al 2016 desenvolupaven el Consorci de Residus del Montsià (CRM) i el Consorci de Residus del Baix Ebre (Rebé). Tots dos consorcis ja comptaven amb l'assistència tècnica del CODE la qual cosa va facilitar la seva fusió administrativa i competencial, avançant en la cultura de la cooperació i de creació d'estructures eficients al servei del ciutadà.

En aquest sentit, la voluntat per sumar esforços va comportar, en primera instància, que les instal·lacions de tractament de residus del Mas de Barberans fossin gestionades conjuntament per les administracions locals d'ambdues comarques, tant del Montsià com del Baix Ebre, esdevenint instal·lacions territorialment estratègiques. Les dues comarques aconsegueixen garantir un tractament ambientalment responsable dels residus municipals i, d'altra banda, moderar i estabilitzar els costos de tractament davant de la davallada de la producció de residus. D'aquesta forma, des de mitjans de 2013 el preu del tractament de la fracció resta per als habitants del Montsià és exactament el mateix que per als habitants del Baix Ebre.

Per tant, el que s'ha aconseguit és una situació de guany per ambdós àmbits comarcals, una iniciativa “win-win” que permet un escenari d'estabilitat de preus per als habitants del Baix Ebre i del Montsià, quan els factors externs apunten a un encariment continuat del tractament, com per exemple els increments previstos per als propers anys seran els derivats de l'aplicació de la fiscalitat ambiental de l'Agència de Residus de Catalunya i que té per objectiu augmentar les taxes de recuperació mitjançant l'increment del cànon de gestió de la fracció resta de situant-se a 71€/tona  per al 2024.

Pel que fa a la recollida conjunta dels residus municipals de les dues comarques, que ara ja és una realitat, ampliant l'àmbit d'actuació  a una escala territorial més gran, ha comportat desplegar una seria d’inversions compartides com ara els rentacontenidors, els vehicles de manteniment, etc.;  i també traslladar els serveis i iniciatives d'èxit d'unacomarca a l'altra. D’aquesta manera s’ha aconseguit millorar de forma sensible el desplegament de certs serveis com el repàs  o les neteges automatizades de contenidors.

En definitiva, el COPATE en gestió de residus pretén ser un òrgan d'execució eficient dels Consells al servei dels ajuntaments, treballant plegats per oferir serveis de qualitat als ciutadans als costos més moderats possibles.

Malgrat tot, els esforços que fan les administracions competents per desplegar serveis de recollida i tractament òptims han d'anar acompanyats de la implicació dels ciutadans fent un triatge a casa i utilitzant les instal·lacions del carrer de forma responsable i cívica. Només amb una bona col·laboració ciutadana es podrà evitar el malbaratament de recursos econòmics i ambientals.