Riscos naturals i protecció civil

Autor: Ilde Oliveras

Funcions i objectius

Per una banda el Consell Comarcal del Montsià l'any 2010, i per l'altra banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre l'any 2011, van redactar el Pla d'Assitència i Suport en matèria de Protecció civil de la comarca (PAS-PC). Atès això, els Plans d'Assistència i Suport en matèria de protecció comarcal estableix una organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció civil – tant en la planificació i prevenció, com en l'emergència i la rehabilitació (retorn a la normalitat després d'una emergència) -, per afrontar els sinistres amb majors garanties (incendis forestals, nevades, inundacions, persones perdudes...).

A més a més, el Pla, Montsià i Baix Ebre, també estableix una estructura comarcal de gestió composada per una Comissió comarcal de Protecció civil, un centre de Coordinació d'emergències comarcal (CCEC) i una oficina tècnica.

El CODE, ens redactor dels PAS-PC i encarregat de la gestió de l'oficina tècnica, és el responsable de dur a terme les diferents tasques d'assistència i suport en les tres seccions de la Protecció Civil: planificació i prevenció, emergències i rehabilitació.

Els objectius principals que realitza aquesta secció són:

  • Redactar o tutelar els plans d'actuació municipal en matèria de protecció civil.
  • Redactar o tutelar plans d'autoprotecció d'edificis, instal·lacions, dependències o activitats públiques.
  • Informar dels riscos a què estan sotmesos.
  • Informar als ajuntaments de l'obligatorietat dels plans.
  • Seguiment de la implantació dels plans de protecció civil.
  • Manteniment dels plans de protecció civil.
  • Revisar els plans de protecció civil.
  • Assessorar al voluntariat en relació a cursos, ajuts, ...
  • Elaborar informes tècnics preceptius.
  • Elaborar les al·legacions que els ajuntaments considerin adients.

Oficina tècnica de protecció civil al Montsià

Accions
Redacció de pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil per als municipis del Montsià (2010)

Oficina tècnica de protecció civil al Baix Ebre

Accions:
Redacció de pla d'assistència i suport en matèria de protecció civil per als municipis del Baix Ebre (2010)