Gestió del sanejament

Gestió del sanejament

Els serveis comarcals de sanejament tenen la missió de gestionar, explotar, conservar i mantenir els sistemes de sanejament en alta, per tal de garantir la preservació del medi. D'aquí ve la importància de retornar als rius, barrancs, mar i altres medis receptors, l'aigua que ja hem utilitzat, en les millors condicions possibles.

Una altra de les missions principals, és la de la contínua actualització i millora dels sistemes de sanejament, per tal d'adequar-los a les noves directrius Europees i assolir les noves metes d'utilització dels recursos energètics, amb la implementació de les noves tecnologies disponibles al mercat. La reutilització de l'aigua depurada i l'aprofitament dels residus generats pels sistemes de depuració, són altres dels objectius principals dels serveis de sanejament.


 

Les dues comarques de Les Terres de l’Ebre de les quals el COPATE és responsable directe de la gestió del sanejament en alta, Baix Ebre i Montsià, tenen en l'actualitat uns 150.000 habitants, dels quals, un 95% aproximadament, pertanyen a municipis ja sanejats. 

Aquesta dada ens indica que, la situació del PGSAC (Programa de Sanejament en alta) d'ambdues comarques, està en gran part completat. Els plans de sanejament dels municipis pendents de sanejar, estan en projecte o estan inclosos en el nou PGSAC.

Un bon exemple d’això és la finalització de la construcció de l’EDAR de la urbanització Riumar a Deltebre, l’inici de les obres de remodelació dels l’EDARs de Tivenys, Vinallop i Santa Bàrbara, o la licitació del PC de les noves EDARs de Paüls, de la Urb. Eucaliptus, Freginals, Mas de Barberans o les connexions al sistema de Tortosa-Roquetes dels EMD de Bítem i Campredó.

Funcions

 • Gestió de l'explotació i el manteniment de les 26 estacions depuradores d'aigües residuals (a la Comarca del Baix Ebre: Alfara de Carles, L’Aldea, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Marina St. Jordi, Benifallet, Camarles, Deltebre, El Perelló, Tivenys, Tortosa-Roquetes i Santa Rosa; i a la Comarca del Montsià: Alcanar, Les Cases d’Alcanar, Amposta, Els Muntells, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona, Godall, Masdenverge, La Galera, Sant Jaume d’Enveja, Els Valentins i Pol. Ind. Lledó), de 47 estacions de bombament, 71,1 km de col·lectors en alta i 2 emissaris submarins, que donen servei a 21 municipis, dels 26 que formen les dues comarques.
 • Direcció tècnica dels contractes d'explotació i manteniment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià.
 • Gestió econòmica dels serveis comarcals de sanejament.
 • Redacció i direcció dels plans de reposició i millora dels sistemes de sanejament existents.
 • Revisió, gestió i direcció dels projectes de noves infraestructures.
 • Concessió dels permisos de connexió de noves àrees urbanes als sistemes de sanejament.
 • Redacció d'informes sobre el grau de saturació de les depuradores.
 • Gestió de la implantació de l’ISO 50.001 Certificació del sistema de gestió d’energia, en els principals sistemes de Baix Ebre i Montsià.
 • Gestió de les instal·lacions generadores d’energies renovables implantades en els sistemes de sanejament, així com la promoció i configuració de noves instal·lacions de generació energètica, per tal de donar compliment a la Llei 16/2017 del canvi climàtic, on a l’article 28.2, indica que, l'any 2020, en les instal·lacions públiques de sanejament (entre d’altres), un mínim del 20% del consum elèctric ha de procedir de fonts pròpies d’origen renovable.

Objectius

 • Millorar la gestió de les instal·lacions amb un control continu del funcionament de les EDARs, amb el seguiment dels plans de manteniment i amb un control, dia a dia més exigent, de la qualitat de l'aigua de sortida.
 • Proposar a l'ACA anualment un Pla de reposicions i millores per cada un dels sistemes, que cada cop sigui més ambiciós, amb propostes de millora adequades al territori i les seves característiques úniques i especials.
 • Millorar la gestió de dades sobre el sanejament amb la creació d'una base de dades digital, que en permeti l’exposició pública de les dades.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient les incidències i millorar els protocols d’actuació i comunicació, amb la redacció i implantació d’un protocol d’actuació i  comunicació de les incidències i abocaments en els sistemes de sanejament.
 • Fer un seguiment de les obres planificades en el PGSAC i en cas necessari, suggerir noves accions, donant prioritat als municipis que no disposen encara de servei de sanejament, i a continuació, l'execució de totes aquelles obres que millorin la qualitat de l’aigua de sortida de les depuradores.
 • Redactar pla d'emergència per les Instal·lacions de Sanejament.
 • Traspassar el Decret 130/2003 per tal disposar d'un Reglament Comarcal de Sanejament.
 • Adequar instal·lacions, processos i procediments a la nova normativa Europea del Clima i a la Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica.
 • Treballar amb el conveni entre l'ACA i els Consells, per a la cessió de l'ús de les instal·lacions del sistema públic de sanejament en alta.

Projectes i inversions

Estudi de regeneració i aprofitament de les aigües depurades a les EDARs de la Comarca del Montsià (2011)

L'Agència Catalana de l'Aigua en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), té previst executar a la Comarca del Baix Ebre i del Montsià 52 actuacions amb un pressupost total de 57.220.504 euros.

De les actuacions previstes ja s'han executat i es troben en funcionament la millora i condicionament de les depuradores de Camarles i l'Aldea, la remodelació de la depuradora de la Sénia i les millores i ampliació de la depuradora de Sant Carles de la Ràpita. La resta d'actuacions es divideixen en dos escenaris, 27 actuacions corresponen al primer escenari (2006-2008), destacant la construcció de les depuradores d'Alfara de Carles, Benifallet, Tivenys, Vinallop, Paüls, Xerta-Aldover, Sant Jaume d'Enveja, Poble Nou i Urb. Eucaliptus i, 20 al segon (2009-2014) amb la construcció de depuradores als Barris de Tortosa, al Mas de Barberans, Freginals i als Barris d'Ulldecona.

Plànol inversions a la comarca del Baix Ebre

Plànol inversions a la comarca del Baix Ebre

Plànol inversions a la comarca del Montsià

Plànol inversions a la comarca del Montsià