Educació i sostenibilitat

Educació i sostenibilitat

L'educació i la conscienciació a la població sobre els problemes territorials i ambientals, així com la divulgació de material informatiu són, sens dubte, un element clau per avançar cap a la transició no solament energètica sinó també ecològica.

Des del COPATE es duen a terme diferents iniciatives per avançar cap a aquest objectiu. Entre aquestes destaquen les campanyes, els tallers, les xerrades a Centres d'Educació Primària, a les ràdios i televisions locals...Totes aquestes iniciatives estan encaminades a avançar per construir entre tots una societat més sostenible i un canvi de paradigma energètic.