EDAR Alcanar

EDAR Alcanar

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Riu Sénia
Població sanejada: 7.727 (hab)
Km col·lectors: 1
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 1.323
MES disseny (mg/l): 300
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 9.000

Dades de procés

Primari: llacunatge airejat
Secundari:  
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.
Polígon: 13 / Parcel·la:237-a
UTMX: 287521.4
UTMY: 4490601.0

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals