EDAR Santa Bàrbara

EDAR Santa Bàrbara

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1998
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari (2006-2008) del PSARU 2005
Punt abocament: Barranc El Pelós – Barranc Lledó
Població sanejada: 3.858
Km col·lectors: 1,3
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 780
MES disseny (mg/l): 400
DBO5 disseny (mg/l): 400
Població equivalent disseny (h-e): 5.200

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada al nord-est de la població a un quilòmetre i mig del casc urbà.
Polígon: 9 / Parcel·la:126-127
UTMX: 289840.0
UTMY: 4510951.7

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals