EDAR Sant Carles de la Ràpita

EDAR Sant Carles de la Ràpita

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1994 - Terciari: 2003
Previsió ampliació: 2008 - Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Badia dels Alfacs-Mar Mediterrània
Població sanejada: 15.439
Km col·lectors: 3,5
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de N i amb tractament terciari
Cabal disseny (m3/d): 6.310
MES disseny (mg/l): 300
DBO5 disseny (mg/l): 275
Població equivalent disseny (h-e): 28.921

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a uns quatre quilòmetres de la població per la carretera que va cap a la població del Poblenou.
Polígon: 11 / Parcel·la:39-40-41
UTMX: 298854.0
UTMY: 4500277.0

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals