EDAR Ametlla del Mar

EDAR Ametlla del Mar

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 1.997
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari (2006-2009) del PSARU 2005
Punt abocament: Mar Mediterrània
Població sanejada: 5.024 (hab)
Km col·lectors: 4
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 1
Km emissaris: 1,37

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 1.368
MES disseny (mg/l): 285
DBO5 disseny (mg/l): 370
Població equivalent disseny (h-e): 8.436

Dades de procés

Primari: Dipòsit homogeneïtzació, regulador de cabals i càrregues
Secundari: Biomassa en suport fix (biodiscos)
Espessiment: Gravetat
Digestió: Aeròbia
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada aproximadament a dos quilòmetres del nucli urbà.
Polígon: 47 / Parcel·la: 11
UTMX: 314905.8
UTMY: 4529192

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals