EDAR El Perelló

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 1.994
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari (2006-2009) del PSARU 2005
Punt abocament: Barranc del Boc
Població sanejada: 2.745 (hab)
Km col·lectors: 3,60
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 875
MES disseny (mg/l):  
DBO5 disseny (mg/l): 400
Població equivalent disseny (h-e): 5.833

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada al nord-est, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.
Polígon: 65/ Parcel·la: 104
UTMX: 308.319,0

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals