EDAR Amposta

EDAR Amposta

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1997
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 20.154
Km col·lectors: 3,5 Km Ø 450 mm
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 5.500
MES disseny (mg/l): 300
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 27.500

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats de baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada al marge dret del Riu Ebre, aigües avall del nucli urbà.
Polígon: 38 / Parcel·la:198
UTMX: 298189.7
UTMY: 4508856.7

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals