EDAR Godall

EDAR Godall

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2002
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Barranc de La Caldera
Població sanejada: 819
Km col·lectors: 1,5
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 350
DBO5 disseny (mg/l): 350
Població equivalent disseny (h-e): 1050

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats-baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a l’entrada del municipi per la carretera.
Polígon: 44 / Parcel·la:30
UTMX: 285705.8
UTMY: 4504441.9

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals