EDAR Els Valentins

EDAR Els Valentins

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua, S.A.U.
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Barranc de la Punta
Població sanejada: 259
Km col·lectors: 0
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen
Cabal disseny (m3/d): 75
MES disseny (mg/l): 430
DBO5 disseny (mg/l): 980
Població equivalent disseny (h-e): 572

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats-baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: A l'EDAR Amposta

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a 240m al nord-est de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Els Valentins al T.M. d’Ulldecona. Polígon: 41 / Parcel·la: 203 UTMX: 277.508 UTMY: 4.500.794

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals