EDAR Deltebre

EDAR Deltebre

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2003
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 11.300 (hab)
Km col·lectors: 7
Nombre bombaments: 7
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 5.000
MES disseny (mg/l): 150
DBO5 disseny (mg/l): 150
Població equivalent disseny (h-e): 12.500

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats (baixa càrrega)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada a l’est de la població aproximadament a uns tres quilòmetres.
Polígon: 66/ Parcel·la: 7
UTMX: 311526.7
UTMY: 4509488.5

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals