La Diputació de Tarragona cofinança el PECT EBREBIOSFERA (2018-2021)

13/02/2023
Reserva de la Biosfera
Cofinançament PECT Ebrebiosfera

PECT EbreBiosfera és l'acrònim del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, centrat en impulsar els Sectors Líder amb potencial endogen mitjançant l'ús intensiu de les TIC i la Transferència de coneixement i la Innovació.

El PECT EbreBiosfera és un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

La Diputació de Tarragona ha cofinançat també el projecte amb una aportació de gairebé el 25%, a través de subvencions a entitats beneficiàries de PECTs emmarcats en les convocatòries regulades per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, i la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost. Els imports aportats per la Diputació de Tarragona són els que es poden veure a la taula adjuntada a continuació:

Operació 2020 2021 2022
Simbiosi Rural 6.572,64 € 26.299,55 € 11.300,68 €
Fitoderivats 3.084,75 € 26.351,37 € 12.764,69 €
Smart Rural Energy 6.252,30 € 18.605,79 € 21.118,73 €
Cofinançament PECT Ebrebiosfera