EL COPATE CONVOCA DUES BORSES DE TREBALL

11/08/2021
COPATE
Oferta de treball d'operari de salubritat i operari de residus

Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud per fer les proves, a la seu electrònica amb una instància genèrica adjuntant el currículum, fins al dia 3 de setembre de 2021.

https://www.copate.cat/ca/el-consorci/anuncis-oficials

Els interessats ja poden consultar els llistats d'admesos a la pestanya d'anuncis oficials.

Les proves seran:

Operari de salubritat.- Dimecres 29 de setembre

Operari de residus.- Dimecres 6 d'octubre