Life Clinomics (2016-2019)

Presentació

LIFE CLINOMICS* (Life15 CCA/ES/000102)

“Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic”.

CLINOMICS va tenir una durada de tres anys (juny 2016-juny 2019), amb un pressupost total de 1.392.349€ i va ser subvencionat per la Unió Europea amb 835.278€ (60%). La resta va ser una contribució del promotor i dels socis beneficiaris.

Per què?

El canvi climàtic és una amenaça per al benestar de les persones, el patrimoni construït, l’activitat econòmica, els sistemes urbans i els sistemes naturals.

Actualment, els territoris no reuneixen les condicions adequades per mantenir la seva activitat davant la nova situació climàtica. La vulnerabilitat dels serveis públics i de les activitats econòmiques respecte aquest fenomen és molt elevada.

Com?

El projecte Life Clinomics proposava la posada en funcionament de nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la seva resiliència.

CLINOMICS pretenia augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris (la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, agricultura i forestal).

El projecte va posar en marxa òrgans de participació territorials i socioeconòmics, va elaborar estudis i documents (plans d’acció i estratègies per a l’adaptació), va dissenyar eines per a les autoritats locals i els agents socioeconòmics (metodologies i proves pilot), i va generar coneixement, capacitació i informació dels agents, així com conscienciar la societat per facilitar l’acció en favor de l’adaptació.