PECT Ebre Bioterritori (2017-2023)

El PECT Ebre Bioterritori consisteix en la creació i consolidació d'estructures i eines per a la transformació econòmica de les Terres de l’Ebre, a través de la implementació de models de negoci innovadors que permeten i posen en valor l’aprofitament sostenible del capital natural i el desenvolupament del capital humà.

El PECT Ebre Bioterritori és un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Tarragona.

Les entitats participants en el PECT EbreBiosfera són les següents:

Coordinació: Consell Comarcal del Baix Ebre.
Socis beneficiaris: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), Universitat Rovira i Virgili (URV), EURECAT, CENFIM, Consell Comarcal Baix Ebre, Ajuntament de la Ràpita.
Socis no beneficiaris: Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

El COPATE impulsa una operació anomenada 'Impuls de la marca de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre', que es desagrega en tres actuacions:

  1. Creació i implementació de l'estratègia i del pla de marca
  2. Creació del catàleg de productes i del marketplace Ebrebiosfera
  3. Creació de l'oficina d'acompanyament de la marca

Els objectius que transversalment pretenen complir a través del desenvolupament d'aquestes actuacions són:

  • Transformar la Marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” en un instrument associat al reconeixement de la qualitat dels productes i serveis desenvolupats a partir de la implementació dels resultats dels processos d’innovació del territori, incrementant-ne la visibilitat al mercat.
  • Transferir coneixement i facilitar la implementació d’elements innovadors als processos productius i comercials, donant resposta a necessitats concretes dels sectors agroalimentari i turístic.
  • Crear una xarxa d’empreses que adoptin una cultura col·laborativa per impulsar accions d’interès comú encaminades a crear i comercialitzar nous productes i serveis que traslladin al mercat el coneixement generat a les etapes prèvies del procés d’innovació.

 

Amb el suport de:

cofinançament