Guia Didàctica de Turisme Escolar de la Reserva de la Biosfera

gte

Adaptada al nou currículum LOMLOE, per a 3r cicle d'educació primària

La Guia de Turisme Escolar de la Reserva de la Biosfera és una guia didàctica per a 3r cicle d'educació primària titulada "Pel Planeta, tu què fas? Petites accions GRANS canvis!"

La guia didàctica ofereix un total de 36 sessions ADAPTADES AL NOU CURRÍCULUM LOMLOE, estructurades en 3 unitats didàctiques basades en situacions d'aprenentatge:

unitats

Totes les sessions fomenten l'aprenentatge amb sentit, atès que apropen l'escola a les situacions, qüestions i problemes reals de la vida quotidiana, vinculant tots els conceptes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

A més, totes les sessions poden ser complementades o profunditzades amb activitats al territori en format d'excursions o estades, gaudint de serveis que proporcionen empreses acreditades per la marca de la Reserva de la Biosfera, camps d'aprenentatge o serveis d'educació ambiental dels Parcs Naturals. Això és un valor diferencial d'aquest recurs, ja que apropa les aules amb el territori, oferint material docent totalment preparat per treballar continguts previs o posteriors a les sortides.

Coneix la guia!

VOLS CONSULTAR LA GUIA? Descarrega-la en aquest enllaç!

VOLS FER APORTACIONS PER MILLORAR-LA? Respon aquest formulari!

ETS UNA ESCOLA? Mira aquest vídeo i coneix l'eina que us oferim!

QUINA INFORMACIÓ CONTÉ LA GUIA DOCENT I EL DOSSIER DE L'ALUMNE? T'ho expliquem en aquest vídeo!

Punts destacats de la Guia:

  • Un valor diferencial d'aquesta guia és que s'adapta al nou currículum, facilitant contingut actualitzat i innovador als docents. 
  • La guia no només ofereix unitats didàctiques adaptades al nou currículum, sinó que proporciona/suggereix activitats complementàries per realitzar sortides/excursions/estades al territori amb empreses/entitats que ofereixen serveis d'educació ambiental.
  • Volem que sigui un document viu, a disposició de tots els centres i de tots els ens de naturalesa pública i privada del territori que treballen per l'educació ambiental (parcs naturals, camps d'aprenentatge, entitats ambientals, etc.)