Clima

Amb tot això ens trobem davant un espai amb unes condicions climàtiques, de vegetació i de fauna peculiars. Aquests factors es veuen condicionats pel fet de ser una gran plana envoltada de mar. En ella trobem unes condicions climàtiques caracteritzades per una baixa fluctuació tèrmica, amb temperatures suaus i una elevada humitat.

Les escasses i irregulars precipitacions van gairebé sempre acompanyades del vent de llevant, fresc i humit, que origina aquestes pluges sovint de caràcter tempestuós. Al llarg de l'any trobem períodes amb pluges: de setembre a novembre i d'abril a juny; i períodes secs: de desembre a març i de juliol a agost.

Gràfica de barres de l'evolució anual de precipitacions i temperatures

Les temperatures mitjanes varien entre els 26ºC als mesos de juliol i agost fins a 10ºC al mes de gener. Els màxims i mínims oscil·len entre 39ºC i –6ºC, tot i que són poc freqüents la presència de temperatures sota zero.

La situació dels vents ve molt marcada per la presència del cerç o vent de dalt. Aquest vent del nord-oest es canalitza al llarg de les valls muntanyoses de la Depressió de l'Ebre originant fortes ventades, de caràcter sec i temperat, de gran incidència sobretot en els mesos de novembre a abril.

La resta de l'any es caracteritza per la presència de les marinades, brises suaus i humides de mar a terra, i principals causants de les pluges al Delta.

En tot cas, mai el clima esdevé un factor limitant per al desenvolupament de les diferents espècies de mosquits. Temperatures mitges superiors a 20 ºC acompanyades d'humitats relatives altes són la clau per a un bon desenvolupament larvari.

Els vents majoritaris del període estival són les marinades, vents de mar cap a terra, que afavoreixen la dispersió dels adults d'Ochlerotatus caspius, mosquits desenvolupats en la línia costanera, però que en determinats moments, afavorits per aquests vents, podem notar la seva presència terra endins, fins i tot en punts del massís del Montsià.