Paper, vidre i envasos

Baix Ebre

La recollida del paper i els envasos lleugers es duu a terme amb contenidors soterrats de 5m3 i en superfície de 3,5m3, i la del vidre amb contenidors soterrats de 3m3 i en superfície de 1,8m3, que són buidats per camions de gran capacitat d'última tecnologia que permeten que només hi vagi un xòfer. A la comarca hi ha un total de 398 contenidors de paper, 406 d'envasos lleugers i 390 de vidre, entre soterrats i superfície, que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 205 habitants.

Recollida de paper, vidre i envasos

La recollida es fa en horari diürn, en diferents dies a la setmana. En el cas del vidre, les recollides es fan en funció de la rapidesa amb què s'omplen els contenidors.

Cada fracció és portada al seu tractador corresponent:

  • paper/cartró: gestor de residus Hermanos Pellicé, situats a Amposta. Aquesta empresa ho organitza en bales i ho trasllada a un gestor final.
  • envasos lleugers: planta de classificació d'envasos lleugers SANEA, situada a Constantí
  • vidre: planta de recuperació de vidre REVIBASA, situada a Montblanc

D'aquí, se n'obtindran nous materials que evitaran el consum de matèries primeres, contribuint així a la conservació del nostre entorn.

Montsià

La recollida del paper i els envasos lleugers es duu a terme amb contenidors soterrats de 5m3, i la del vidre amb contenidors soterrats de 3m3, que són buidats per camions de gran capacitat i per equips de recollida formats per un xòfer i un peó. A la comarca hi ha un total de 225 contenidors soterrats de paper, 225 d'envasos i 225 de vidre que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 321 habitants. També hi ha iglús en superfície, que donen servei a centres allunyats.

Recollida de paper, vidre i envasos

Recollida de paper, vidre i envasos

La recollida es fa en horari diürn, de dilluns a dissabte, en diferents dies a la setmana. En el cas del vidre, les recollides es fan en funció de la rapidesa amb què s'omplen els contenidors.

Cada fracció és portada al seu tractador corresponent:

  • paper/cartró: gestor de residus Hermanos Pellicé, situats a Amposta. Aquesta empresa ho organitza en bales i ho trasllada a un gestor final.
  • envasos lleugers: planta de classificació d'envasos lleugers SANEA, situada a Constantí
  • vidre: planta de recuperació de vidre REVIBASA, situada a Montblanc

D'aquí, se n'obtindran nous materials que evitaran el consum de matèries primeres, contribuint així a la conservació del nostre entorn.