Paper, vidre i envasos

Persona dipositant un envas al contenidor d'envasos

La recollida selectiva del paper, vidre i envasos

La recollida del paper i els envasos lleugers es duu a terme amb contenidors de diferents capacitats, que són buidats per camions de gran capacitat amb sistema bilateral mono-operador que permeten que només hi vagi un xòfer. A l'àmbit de gestió de COPATE hi ha 1701 contenidors de recollida selectiva, distribuits en 565 àrees d'aportació de la recollida selectiva, per tant, hi ha un àrea cada 177 habitants.

La recollida es fa en horari diürn, en diferents dies a la setmana. En el cas del vidre, les recollides es fan en funció de la rapidesa amb què s'omplen els contenidors.

Cada fracció és portada al seu tractador corresponent:

  • paper/cartró: gestor de residus Hermanos Pellicé, situats a Amposta. Aquesta empresa ho organitza en bales i ho trasllada a un gestor final.
  • envasos lleugers: primer es porta a la planta de transferència d'envasos, per organitzar transports de més capacitat fins la planta de classificació d'envasos lleugers GRINYÓ, situada a Constantí
  • vidre: planta de recuperació de vidre REVIBASA, situada a Montblanc. 

D'aquí, se n'obtindran nous materials que evitaran el consum de matèries primeres, contribuint així a la conservació del nostre entorn.


Difererents destins de la recollida selectiva