Altres zones de control

Des dels inicis del control de les poblacions de mosca negra a les Terres de l’Ebre al 2006 es van centrar els esforços en el propi riu Ebre. L’expansió de les molèsties generades per aquest insecte en aquest el territori així com l’increment de la problemàtica a la zona més baixa de l’Ebre (Tortosa com a punt de referència) ha propiciat que els últims anys, paral·lelament als esforços de control en el riu, s’hagin mostrejat també altres zones en les que els diferents cursos d’aigua existents són favorables a l’existència de diferents espècies de mosca negra que també es caracteritzen per una elevada antropofília. Tot i ser conscients que en cap cas la problemàtica que es genera en aquestes zones pot arribar a comparar-se amb la que es genera a l’Ebre, de ben segur que el control que es realitza en elles afecta positivament en el benestar de les persones d’aquests territoris.

Les diferents zones mostrejades són les següents:

  • Riu Canaletes
  • Barrancs de Paüls
  • Sèquia de Xerta
  • Barranc de la Conca
  • Barranc de la Vall Cervera
  • Sèquia dels Reguers
  • Canals de l’Ebre
  • Ullals de la Carroba
  • Sèquia del Mas de Barberans

 

Mapa amb les zones de control