Desenvolupament de tractaments

Desenvolupament dels tractaments

Els tractaments que es realitzen en cada tram s'efectuen a l'inici de cada un d'ells, amb la finalitat que el producte provoqui una ploma tòxica per a les larves de simúlids aigües avall del punt de tractament. El temps durant el qual s'està aplicant el producte (10 minuts) garanteix que un elevat percentatge de les larves que es troben en el riu puguin arribar a ingerir el producte aplicat.

Per al desenvolupament dels tractaments es segueix un protocol bàsic que consisteix en:

  1. realització d'una prospecció prèvia al tractament (anomenat dia -1) per a determinar la densitat de larves de mosca negra i estimar la necessitat d'aplicació d'un tractament,
  2. aplicació del producte Bti i,
  3. realització d'una segona prospecció (anomenat dia +1), posterior al tractament, a fi de determinar l‘efectivitat del producte.

Característiques dels tractaments

Helicòpter fent tasques de tractament sobre el riu

Els tractaments es realitzen mitjançant un helicòpter. Dels diferents mètodes valorats, aquest és el que donava més garanties d'efectivitat per la seva rapidesa en el desplaçament al llarg dels trams, per la seva fàcil accessibilitat als punts determinats sobre la cartografia i per la seva capacitat de mantenir-se en vol geoestacionari i poder aplicar el producte durant el temps establert.

Aquests tractaments es realitzen a primera hora del dia, quan les condicions meteorològiques són favorables (absència de vent, temperatures més baixes, etc.), fet que reforça l'ús d'aquest sistema d'aplicació.

Per al correcte desenvolupament dels tractaments és necessari el suport de diferents equips terrestres que s'encarreguen del transport del producte, càrrega de l'helicòpter, supervisió de les condicions del tractament i de l'habilitació dels tres punts de càrrega que s'utilitzen correlativament en cada tractament.

Helicòpter fent tasques de tractament sobre el riu

-

Tractament de Flix

Tractament manual de Flix

El tractament que es realitza a la zona de Flix és un tractament puntual les característiques del qual permeten que es faci de forma manual. El seu abast és el de bona part del meandre de Flix, on hi ha presència de macròfits i un corrent d'aigua propici per a l'existència de larves de simúlids.