Registres oficials del COPATE i productes químics

En aquests moments el COPATE disposa de tots els registres oficials de serveis i establiments necessaris per a desenvolupar les tasques de Salubritat Pública:

  • 0009CAT-ST vàlid per a l'àmbit d'us ambiental i indústria alimentària (Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya).
  • T-0125-E i T-0032-S vàlids per a l'àmbit agrícola de la Sanitat Vegetal (Secció de Protecció dels Vegetals del DAAR de la Generalitat de Catalunya).

Pel que fa als productes químics que s'utilitzen, tenen el seu registre oficial dintre del seu àmbit d'us, tant ambiental i indústria alimentària com agrícola.