Mitjans humans

En quant a personal qualificat, el CODE disposa de 8 treballadors amb el nivell Bàsic d'aplicadors de tractaments DDD, i un responsable tècnic amb el nivell qualificat d'aplicador de tractaments DDD, tant per a l'àmbit de la sanitat ambiental i indústria alimentària com per a l'àmbit de la sanitat vegetal.