Estratègies de lluita

Fins fa pocs anys, l'ús que s'ha fet dels plaguicides tant a nivell agrícola com a nivell ambiental no ha estat gaire racional. La utilització moltes vegades indiscriminada de certes matèries actives perilloses ha generat uns riscos elevats per als animals i les persones.

Els darrers anys, ha sorgit a nivell de control de plagues, una tendència a racionalitzar l'ús dels plaguicides. Per la qual cosa, la lluita contra plagues agrícoles i urbanes ha de reduir racionalment el consum d'agents químics vers les estratègies de lluita integrada, que incorporin mesures d'ordenació del medi, lluita biològica i altres mètodes (físics, químics, biològics, etc.) que siguin més compatibles amb el medi.

En aquest sentit, el CODE ja ha estat treballant sobre aquesta línia de treball des del inici de les seves activitats i entén que s'ha d'anar cada vegada més a estratègies de control integrades que racionalitzin l'ús dels diferents plaguicides.