EDAR Ulldecona

EDAR Ulldecona

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Riu Sénia
Població sanejada: 6.061
Km col·lectors: 3,5
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 1.620
MES disseny (mg/l): 350
DBO5 disseny (mg/l): 500
Població equivalent disseny (h-e): 5.200

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a l’est de la població a un quilòmetre del casc urbà.
Polígon: 68 / Parcel·la:153-24
UTMX: 284461.2
UTMY: 449649.2

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals