EDAR Camarles

EDAR Camarles

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2007
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Desguàs del Canal Nou
Població sanejada: 3.030 (hab)
Km col·lectors: 1,20
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 500
MES disseny (mg/l): 120
DBO5 disseny (mg/l): 139
Població equivalent disseny (h-e): 1.158

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada, al sud-est de la població a un quilòmetre i mig del casc urbà.
Polígon 18 / Parcel·la 173
UTMX: 303274.0
UTMY: 4514734.3

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals