EDAR L'Aldea

EDAR L'Aldea

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2010
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Sèquia Sanitària
Població sanejada: 3.200 (hab)
Km col·lectors:  
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 1.600
MES disseny (mg/l): 150
DBO5 disseny (mg/l): 280
Població equivalent disseny (h-e): 6.400 (h-e)

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.
Polígon: 7 /Parcel·la: 132
UTMX: 300.195,0
UTMY: 4.512.015,0

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals